פשטות בחלל

מרחב וחלל


פשטות בחלל  משמעה הגדרת חללים ברורה בתבניות גיאומטריות ראשוניות ומובנות - תוך יצירת עושר של מבטים ויחסים בין החללים. כל אלמנט מקבל תפקיד או תפקידים אשר מעניקים לו זכות קיום. ביטול מעברים וחללי שארית מיותרים  ותנועה ברורה עם דגש על מבטים הופכת את החיים בחלל לנעימים יותר. התנועה היא הזדמנות לחוות את החללים באופן שונה ומרענן תוך מעבר ביניהם.

"פשטות היא הסיבוך האולטימטיבי."   ליאונרדו דה וינצ'י