פשטות חומרית

חומריות פשוטה


פשטות חומרית - פלטת חומרים מצומצמת המיושמת ע"פ כללים ברורים מייצרת שפה אדריכלית מובנת. חשיפת חיבורים ומבנה הופכת גם היא את הסביבה לברורה יותר. חומרים ראשוניים, חשופים הם תקשורת ישירה, בלתי אמצעית, נגישה בין המבנה לחיים בתוכו. פלטה צבעונית טבעית - שלא מתחפשת ולא מסתתרת - מזמינה את הדיירים להוריד מסכות ולהתרווח.

"כאשר ישנם שני הסברים שווי ערך לאותה תופעה, יש להעדיף את התאור הפשוט או החסכוני יותר"   התער של אוקאם. ניסוח מודרני לעיקרון של וויליאם איש אוקאם, נזיר פרנציסקני אנגלי בן המאה ה-14.