ביה"ס יד בנימין

ביה"ס יד בנימין


בית ספר יסודי- יד בנימין - בית ספר יסודי הכולל 12 כיתות לימוד, המיועד לאוכלוסיה חרדית. בה"ס ממוקם באזור כפרי ולכן המאמץ התכנוני נבע מהרצון לשלבו בנוף. בה"ס מחולק לגושי כיתות ומסודר סביב חצר מרכזית. יונתן קיש אדריכל אחראי במשרד דני לזר אדריכלים.