בית ביפו

בית ביפו


הבית בנוי על מגרש של 140 מ"ר החולק קיר משותף דרומי עם שכן.
שלב הבנייה הראשון כלל תוספות ושינויים למבנה ישן. כראיה לטרנספורמציה של המבנה הושאר הריצוף המקורי במפלס הגבוה ואילו האזורים שהונמכו בחפירה מוגמרים בבטון מוחלק. כך גם מאופיינים הפתחים החדשים בפרופיל בלגי והפתחים הישנים בחלונות ותריסי עץ. במטרה למזער שטחי מעבר נבחר סדור חללים קומפקטי, המייצר תחושה אינטימית של בית אשר ברב חלקו קשר וויזואלי עם החלל המרכזי. הבית מתאפיין בחזית "סגורה" לרחוב ובפתיחות לכיוון המרפסת והחצר העורפית המוצלת ע"י מספר עצי פרי. בשלב בנייה שני נוספו עוד שני חדר שינה על גג המבנה.