משרדי החברה לישראל

משרדי החברה לישראל


משרדי החברה לישראל וכימקלים לישראל. בתכנון משרד צבי הראל אדריכלים בשיתוף עם אדר' הוד פיזם. קומות 28-21 במגדל המלניום בת"א - הפרויקט כלל פריצת חלל כפול המחבר את שתי הקומות העליונות במדרגות פנימיות. המשרדים ממוקמים כולם בהיקף הקומה ונהנים מהנוף המרשים. בין המשרדים למסדרון המקיף את גרעין המגדל מפרידה מערכת של מסגרות/ נגרות המשמשת לאפסון ומאפשרת חדירת האור הטבעי למסדרון.