חדשות

חדשות


אוקטובר 2013 : פרויקט משותף עם  אדר'- צבי הראל, טלי זרחיה פרומוביץ ושירלי לוי.  הצעה למתחם הכניסה להר הרצל בירושלים במסגרת תחרות פומבית.


לדף הפרויקט


  לטקסט הסבר

"The trouble with simple living is that, though it can be joyful, rich, and "creative, it isn't simple  (Doris Janzen Longacre, Author of the “The More-with-Less Cookbook” 1940-1979)