Kiiryat hinuch Ramat Efaal

קריית חינוך


 

 

השתתפות בתחרות פתוחה לתכנון קריית חינוך- ביה"ס תיכון אזורי בשטח של כ 12,000 מ"ר ברמת אפעל. - סוף 2012 - עם: צבי הראל, עידית מן וחגי רבי.

 

הצעה ליצירת פארק עילי- כמעבר ציבורי הנדרש בתנאי התחרות, מעל שדרת חינוך המרכזת את פעיליויות קריית החינוך.


לטקסט הסבר על הפרויקט


לפרטים על אתר התחרות  ברמת אפעל


לאתר עמותת האדריכלים ולעבודות הזוכות